Generelle vilkår

Reservation og sejlads med Ship O´høj Eksotiske Sejlerejser

Betaling

Ved tilmelding 10.000 kr.
2. indbetaling 8.000 kr. 12 uger før afrejse
3. indbetaling restbetaling 8 uger før afrejse

Annullering

De på afbestillingstidspunktet betalte beløb fortabes med mindre årsagen falder indenfor rammerne af en tegnet afbestillingsforsikring.

Afbestillingsforsikring

Vi anbefaler, at der tegnes en afbestillingsbeskyttelse, som gælder i tilfælde af annullering på grund af akut opstået lægedokumenteret sygdom hos den rejsende, dennes nærmeste familie eller hos rejseledsager. Se nærmere vilkår. Vi tilbyder Europæiske afbestillingsforsikring til 6 % af rejsens pris.

Rejse/sygeforsikring

Det “gule sygesikringskort” dækker ikke det caribiske område, men skal medbringes. Vi stiller som betingelse, at deltagerne har tegnet en rejse/sygeforsikring.

Vi kan anbefale Europæiske ferierejseforsikring med DET BLÅ KORT, der yder 1. hjælp på stedet, økonomisk hjælp eller kompensation i f.m. rejsesyge / hjemkaldelse / tilkaldelse / ansvar og evt. bagage/ erstatningsrejse m.v.

 

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at foretage nødvendige ændringer, evt. aflysninger forårsaget af manglende tilslutning eller andre forhold, som Svendborg Sejlerskole er uden indflydelse på. Ligeledes forbeholdes ret til at foretage ændringer i rejserute, planlagte ture og udflugter undervejs som følge af vind- vejr- og lokale forhold – dette i alles interesse.

Forbehold

Vi gør opmærksom på, at ophold og sejlads på bådene foregår på eget ansvar. Vi optræder som formidler for de respektive velrenommerede flyselskaber, rejsebureauer og bådcharterselskaber, og påtager os intet ansvar for eventuelle ændringer i tider, forsinkelser, forsømmelser og specifikationer fra deres side, og som vi er uden indflydelse på.

Reklamationer

Evt. reklamationer gøres gældende overfor Svendborg Sejlerskole indenfor rimelig tid med henblik på afhjælpning på stedet. Undladelse heraf medfører tab af retten til senere at kræve erstatning. I.h.t. EU-pakkerejselov skal ethvert krav, der måtte rejses overfor virksomheden, reguleres ved dansk ret, og søgsmål skal anlægges ved en domstol eller voldgift i Danmark. Eventuelle uoverensstemmelser vil altid blive forsøgt afklaret i mindelighed.

Rejsegaranti

Vi er registreret i REJSEGARANTIFONDEN nr. 1456.

Hvornår rejser vi?

Få overblik over planlagte sejlerrejser med Ship O´høj eksotiske sejlerrejser.

Vi er registreret i Rejsegarantifonden nr. 1456