Privatlivspolitik

Beskyttelse af persondata

Behandling af personoplysninger

De oplysninger, som vi behandler om dig er almene personoplysninger, herunder identifikationsoplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, telefonnummer og e-mail. Alt persondata behandles i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Der kræves ikke samtykke til behandling af disse oplysninger, så længe behandlingen er nødvendig for formålet.

Opbevaring af og adgang til data

Persondata opbevares på 7mil server APS server Magnoliavej 8B 5250 Odense SV.
Tillige på vores harddisk i Svendborg Sejlerskole.

Persondatapolitik

Dataansvarlig:
Svendborg Sejlerskole v. Niels K. Poulsen og Ann Panduro

Svendborg Sejlerskoles kontaktoplysninger er:
niels@svendborg-sejlerskole.dk
+45 23 60 25 97

Svendborg Sejlerskole udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Svendborg Sejlerskole leverer en lang række kursusudbud og rejser. For hver enkelt udbud gælder der særskilte vilkår og betingelser.

Når du ved bestilling af en eller flere af vores udbud afgiver dine personoplysninger til Svendborg Sejlerskole, giver du samtid dit samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Svendborg Sejlerskole.

Hvordan indsamler Svendborg Sejlerskole personoplysninger?

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Svendborg Sejlerskoles kursusudbud og rejser.
 • Fra personer der handler på dine vegne.
 • I forbindelse af Svendborg Sejlerskole brug af digitale ydelser til forberedelsesmaterialer og kommunikation i forbindelse med kursus- og rejseudbud.
 • Når du abonnerer på nyhedsbreve fra Svendborg Sejlerskole.
 • Indsamlingen af personoplysninger samt behandling af disses vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Hvilke informationer indsamler Svendborg Sejlerskole?

Svendborg Sejlerskole indsamler følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdag. I forbindelse med tilmelding til eksamen tillige personnummer.

Ved bestilling af flyrejser, desuden pasnummer

Du kan efter eget ønske vælge at give Svendborg Sejlerskole personoplysninger ud over de almene personoplysninger, som du vurderer kan have betydning enten af sikkerhedsmæssige hensyn og/ eller for at give Svendborg Sejlerskole mulighed for at skræddersy et rejseudbud specielt til dig.

Det kan f.eks. være oplysninger om:

 • handicap
 • allergi
 • særlige fødevarepræferencer
 • medicinsk tilstand

Svendborg Sejlerskole anvender digital bankoverførsel til Middelfart Sparekasse.

Hvad er formålet med indsamlingen?

Svendborg Sejlerskole indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelse samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelse, der afgør både, hvilke personoplysninger Svendborg Sejlerskole indsamler og formålet med indsamling.

Svendborg Sejlerskole med indsamling af personoplysninger kan være et eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Svendborg Sejlerskole kursus- og rejseudbud.
 • Kontakt til dig før, under eller efter dit ophold.
 • Opfyldelse af din anmodning om kursus- og rejseudbud.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Svendborg Sejlerskole baserer behandlingen af dine personoplysninger.

Svendborg Sejlerskole kan eksempelvis behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med ophold på sejlerskolen.

Ligeledes kan Svendborg Sejlerskole behandle dine personoplysninger for at kunne gennemføre visse handlinger og/eller forberedelser på din anmodning forud for indgåelse af en aftale.

Behandlingen kan også finde sted for, at SvendborgSejlerskole kan forfølge en legitim interesse medmindre din interesse går forud for dette.

Oplyser du Svendborg Sejlerskole om særlige præferencer og hensyn såsom helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøj overbevisning eller lignende.

Bruger Svendborg Sejlerskole oplysningerne til at tilpasse den pågældende serviceydelse efter dine anvisninger samt dit ophold på Svendborg Sejlerskole generelt.

I nogle tilfælde vil Svendborg Sejlerskole modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en reservation og/eller individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af et familierelation eller lignende.

Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Svendborg Sejlerskole behandler dig.

Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Svendborg Sejlerskole har registreret om dig.

Ønsker du at få slette dine personoplysninger, sletter Svendborg Sejlerskole alle oplysninger, som Svendborg Sejlerskole ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Svendborg Sejlerskole efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgang kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Svendborg Sejlerskole enten modtage en udskrift af din personoplysninger, få ajourført din personoplysninger, gøre indsigelser eller anmod om at få slette dine personoplysninger. Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Anmodningen fremsendes til niels@svendborg-sejlerskole.dk

Svendborg Sejlerskole vil inden for 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til dig.

Ved anmodningen om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger under Svendborg Sejlerskole, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Svendborg Sejlerskole kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (f.eks. anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Svendborg Sejlerskole beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod, at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

For at undgå data tab tager Svendborg Sejlerskole løbende backup af sit data sæt.

Svendborg Sejlerskole sletter dine personoplysninger, når Svendborg Sejlerskole efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Udsendelsen af nyhedsbreve forudsætter gæstens samtykke.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Svendborg Sejlerskoles behandling af personoplysninger, kan du henvende dig skriftligt til niels@svendborg-sejlerskole.dk

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til

Datatilsynet
Borgergade 28.5 sal
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00
e-mail dt@datatilsynet.dk

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Svendborg Sejlerskole.

 

Cookies